FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नका लागि म्याद थप गरिएको बारे |

७६/७७ 04/01/2020 - 22:37 PDF icon date extention due to covid19.pdf

वोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सुचना सच्याइएको बारे |

७६/७७ 03/31/2020 - 15:01 PDF icon वोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सुचना सच्याइएको बारे.pdf

सडक निर्माणको लागि वोलपत्र आव्हानको सूचना |

७६/७७ 03/01/2020 - 16:14 PDF icon 2076-11-16.pdf

सडक निर्माणको लागि वोलपत्र आव्हानको सूचना |

७६/७७ 03/01/2020 - 16:11 PDF icon 2076-11-04.pdf

रीटेनिंग स्टक्चर निर्माणको लागी बोलपत्र आव्हानको सूचना |

७६/७७ 03/01/2020 - 16:09 PDF icon 2076-10-24.pdf

सामान सप्लाईको लागी कोटेशन माग गरिएको सूचना |

७६/७७ 02/24/2020 - 13:11

सामान सप्लाईको लागी कोटेशन माग गरिएको सूचना |

७६/७७ 02/24/2020 - 13:10

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (श्री शिवालय निर्माण सेवा) |

७६/७७ 12/02/2019 - 12:10

जयश्री लक्ष्मी निर्माण सेवा बाग्लुंग को नदिजन्य उत्खननको कबोल अंक स्वीकृत भएको सूचना ।

७६/७७ 08/26/2019 - 15:25 PDF icon jayasri_laxmi_srikang.pdf

बराहथान निर्माण सेवाको नदिजन्य उत्खननको कबोल अंक स्वीकृत भएको सूचना ।

७६/७७ 08/26/2019 - 15:22 PDF icon barahthan_thekka_confirm.pdf

Pages