FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सामान सप्लाईको लागी कोटेशन माग गरिएको सूचना |

७६/७७ 02/24/2020 - 13:10

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (श्री शिवालय निर्माण सेवा) |

७६/७७ 12/02/2019 - 12:10

जयश्री लक्ष्मी निर्माण सेवा बाग्लुंग को नदिजन्य उत्खननको कबोल अंक स्वीकृत भएको सूचना ।

७६/७७ 08/26/2019 - 15:25 PDF icon jayasri_laxmi_srikang.pdf

बराहथान निर्माण सेवाको नदिजन्य उत्खननको कबोल अंक स्वीकृत भएको सूचना ।

७६/७७ 08/26/2019 - 15:22 PDF icon barahthan_thekka_confirm.pdf

दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्वन्धि जानकारी ।

७६/७७ 08/09/2019 - 14:39

सडक संरक्षण सेवा शुल्क दस्तुर संकलनको लागि दोश्रो पटक दरभाउपत्र आह्वान सम्वन्धमा ।

७६/७७ 07/26/2019 - 18:04

ढुंगा गिट्टी वालुवाको विक्री मूल्य र निकासी कर संकलनको शिल्वन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 07/19/2019 - 12:53 PDF icon darbhaupatra_4th_sawan.pdf

सडक संरक्षण सेवाशुल्क संकलन सम्वन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 07/13/2019 - 21:56

आशय पत्र पठाईएको बारेमा ।

७५/७६ 04/25/2019 - 15:46

फलामजन्य सामाग्रीे खरिदको लागी वोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 02/20/2019 - 10:54 PDF icon phalewas_nagarpalika_tender.pdf

Pages