घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिति २०७७ सालमा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको मासिक र वार्षिक विवरण ७७/७८ 09/03/2020 - 08:58 PDF icon baisakh_2077.pdf, PDF icon jeth_2077.pdf, PDF icon asaar_2077_data.pdf, PDF icon shrawan_2077.pdf, PDF icon bhadra_2077.pdf, PDF icon asooj_2077.pdf
मिति २०७६ सालमा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको मासिक र वार्षिक विवरण (मासिक र वार्षिक) ७६/७७ 07/30/2019 - 15:44 PDF icon 2076_all_data.pdf
मिति २०७५ सालमा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको वार्षिक विवरण ७५/७६ 07/30/2019 - 15:28 PDF icon yearly_data_report_2075.pdf
मिति २०७५ चैत्र महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 07/30/2019 - 15:24 PDF icon chaitra_2075.pdf
मिति २०७५ फागुन महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 07/30/2019 - 15:23 PDF icon fagun_2075.pdf
मिति २०७५ माघ महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 07/30/2019 - 15:17 PDF icon magh_month_2075.pdf
मिति २०७५ पौष महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 01/30/2019 - 08:51 PDF icon poush_2075.pdf
मिति २०७५ मंशीर महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 01/30/2019 - 08:48 PDF icon manshir_vital_report.pdf
मिति २०७५ कार्तिक महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 12/13/2018 - 12:44 PDF icon kartik_2075.pdf
मिति २०७५ असोज महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 12/13/2018 - 12:43 PDF icon asoj_2075.pdf

Pages