FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यक्तिगत घटना दर्ताका २०७४ सालको मासिक र वार्षिक विवरण ७४/७५ 09/07/2018 - 21:43 PDF icon vital_report_monthly_Yearly_2074.pdf
मिति २०७५ बैसाख महिना देखि श्रावण मसान्त सम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण ७५/७६ 12/13/2018 - 12:37 PDF icon baisakh_to_shrawan_2075.pdf
मिति २०७५ भाद्र महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 12/13/2018 - 12:41 PDF icon bhadra_2075.pdf
मिति २०७५ असोज महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 12/13/2018 - 12:43 PDF icon asoj_2075.pdf
मिति २०७५ कार्तिक महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 12/13/2018 - 12:44 PDF icon kartik_2075.pdf
मिति २०७५ मंशीर महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 01/30/2019 - 08:48 PDF icon manshir_vital_report.pdf
मिति २०७५ पौष महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 01/30/2019 - 08:51 PDF icon poush_2075.pdf
मिति २०७५ माघ महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 07/30/2019 - 15:17 PDF icon magh_month_2075.pdf
मिति २०७५ फागुन महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 07/30/2019 - 15:23 PDF icon fagun_2075.pdf
मिति २०७५ चैत्र महिनामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण ७५/७६ 07/30/2019 - 15:24 PDF icon chaitra_2075.pdf

Pages