FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मूल्यसूची पेश गर्ने सम्वन्धमा

८०/८१ 05/22/2024 - 16:57

मोटरसाइकल र स्कुटर खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना

८०/८१ 05/10/2024 - 12:34 PDF icon bike_scooter_081-01-28.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 05/05/2024 - 11:50

सडक स्तरोन्नतीका लागी शिल्वन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 05/05/2024 - 11:06

मूल्यसुची पेश गर्ने सम्वन्धमा

८०/८१ 04/29/2024 - 14:46

खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 03/15/2024 - 13:11

खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 03/15/2024 - 13:08

फलेवास नगरपालिकाको आवधिक विकास योजना निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट दस्तावेज

८०/८१ 03/10/2024 - 22:13 PDF icon new_PPMO_SRFP1_LumpSum.pdf

आवधिक योजना निर्माणको लागि छुट्टा छुट्टै प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी १५ दिने सूचना

८०/८१ 03/04/2024 - 14:49

सडक स्तरोन्नतीका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना |

८०/८१ 02/19/2024 - 09:11

Pages