FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिदको लागि वोलपत्र आव्हानको सूचना |

७८/७९ 02/16/2022 - 10:39 PDF icon tender_notiice_2022-02-16.pdf

दरभाउ पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना |

७८/७९ 01/10/2022 - 16:26

सम्झौता सम्वन्धमा |

७८/७९ 01/07/2022 - 15:36

क्याटलग सपिंग विधिवाट सवारीसाधन खरिदको सूचना |

७८/७९ 12/28/2021 - 16:07 PDF icon catlog_shopping.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्वन्धमा |

७८/७९ 12/26/2021 - 15:43 PDF icon darrate_pesh_samvandhamaa.pdf

टनेल प्लास्टिक खरिदको लागि वोलपत्र आव्हानको सूचना |

७८/७९ 12/19/2021 - 14:45 PDF icon plastik_tunnel_bid.pdf

शहरी शासकीय सुधार कार्यक्रमका लागि सामग्री खरिद सम्वन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचनाना |

७८/७९ 12/18/2021 - 15:51 PDF icon tools_bid_sspa.pdf

HDPE पाइप खरिदका लागि वोलपत्र आव्हानको सूचना |

७८/७९ 12/17/2021 - 15:32 PDF icon HDPE_pipe_bid.pdf

मनमोहन शान्ति वाटिका भौतिक निर्माण कार्यको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७७/७८ 11/18/2021 - 15:29 PDF icon inv_award.pdf

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृती तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारे सूचना |

७८/७९ 11/03/2021 - 14:01 PDF icon pravidhik_prastav.pdf

Pages