FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दररेट पेश गर्ने सम्वन्धमा |

७८/७९ 12/26/2021 - 15:43 PDF icon darrate_pesh_samvandhamaa.pdf

टनेल प्लास्टिक खरिदको लागि वोलपत्र आव्हानको सूचना |

७८/७९ 12/19/2021 - 14:45 PDF icon plastik_tunnel_bid.pdf

शहरी शासकीय सुधार कार्यक्रमका लागि सामग्री खरिद सम्वन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचनाना |

७८/७९ 12/18/2021 - 15:51 PDF icon tools_bid_sspa.pdf

HDPE पाइप खरिदका लागि वोलपत्र आव्हानको सूचना |

७८/७९ 12/17/2021 - 15:32 PDF icon HDPE_pipe_bid.pdf

मनमोहन शान्ति वाटिका भौतिक निर्माण कार्यको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७७/७८ 11/18/2021 - 15:29 PDF icon inv_award.pdf

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृती तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारे सूचना |

७८/७९ 11/03/2021 - 14:01 PDF icon pravidhik_prastav.pdf

औषधी तथा सामाग्रीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना |

७८/७९ 10/22/2021 - 16:07 PDF icon med_n_eqp_supply.pdf

मनमोहन शान्ति वाटिकाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना |

७८/७९ 09/24/2021 - 22:34 PDF icon inv_for_bid_manmohan_s_b.pdf

वोलपत्र अस्विकृत गरिएको सम्वन्धि सूचना |

७८/७९ 09/24/2021 - 22:33 PDF icon bid_cancel_notice.pdf

सुची दर्ता गराउने सम्वन्धि सूचना |

७८/७९ 09/03/2021 - 16:38 PDF icon suchi_darta_samvandhamaa.pdf

Pages