FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वोलपत्र बुझाउने तथा खोल्ने म्याद थप सम्वन्धि सूचना |

७७/७८ 05/27/2021 - 18:47 PDF icon date_extend_for_did.pdf

सम्झौताका लागि उपस्थित हुने सम्वन्धमा |

७७/७८ 05/23/2021 - 16:49

सम्झौताको लागि उपस्थित हुने बारेमा |

७७/७८ 05/18/2021 - 03:21

अस्पताल निर्माणका लागि वोलपत्र आव्हानको सूचना |

७७/७८ 04/27/2021 - 14:32

प्लास्टिक घर निर्माणको लागि प्लास्टिक खरिदको शिल्वन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना |

७७/७८ 04/13/2021 - 08:45 PDF icon phalewas suchana.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा (श्री भगवती निर्माण सेवा) |

७७/७८ 04/12/2021 - 16:24 PDF icon award_of_contract.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७७/७८ 04/05/2021 - 12:58 PDF icon bid_pass_notice.pdf

फलेवास नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि वोलपत्र आव्हानको सूचना |

७७/७८ 03/16/2021 - 12:24 PDF icon administrative_building_tender.pdf

सम्झौताको लागि उपस्थित हुने बारे |

७७/७८ 02/08/2021 - 12:33 PDF icon samjhautaa_samvandhama.pdf

क्याटलग सपिंग विधिवाट मोटरसाइकल र स्कुटर खरिदका लागी सुचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 01/11/2021 - 13:36 PDF icon sawari_kharid.pdf

Pages