FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्वन्धि जानकारी ।

७६/७७ 08/09/2019 - 14:39

सडक संरक्षण सेवा शुल्क दस्तुर संकलनको लागि दोश्रो पटक दरभाउपत्र आह्वान सम्वन्धमा ।

७६/७७ 07/26/2019 - 18:04

ढुंगा गिट्टी वालुवाको विक्री मूल्य र निकासी कर संकलनको शिल्वन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 07/19/2019 - 12:53 PDF icon darbhaupatra_4th_sawan.pdf

सडक संरक्षण सेवाशुल्क संकलन सम्वन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 07/13/2019 - 21:56

आशय पत्र पठाईएको बारेमा ।

७५/७६ 04/25/2019 - 15:46

फलामजन्य सामाग्रीे खरिदको लागी वोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 02/20/2019 - 10:54 PDF icon phalewas_nagarpalika_tender.pdf

वोलपत्र स्वीकृतीको आशय वारे जानकारी ।

७५/७६ 02/13/2019 - 13:11

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 01/09/2019 - 15:36 PDF icon bolpatra_phalewas_001.pdf

यन्त्र उपकरण उपलव्ध गराउन सक्ने इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था र कम्पनीहरुले सुचिकृत गर्ने सम्वन्धी सूचना

७५/७६ 12/28/2018 - 14:53 PDF icon suchikrit_garne.pdf

सडक संरक्षण सेवाशुल्क संकलन सम्बन्धी शीलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

७५/७६ 09/03/2018 - 21:34 PDF icon Sadak Samranchan-phalewasmun.pdf

Pages