FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झौताकाे लागि उपस्थित हुने सम्वन्धमा ।

७६/७७ 04/24/2020 - 00:00

वोलपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सुचना ।

७६/७७ 04/21/2020 - 11:43

सम्झौताको लागि उपस्थित हुने सम्बन्धमा |

७६/७७ 04/11/2020 - 13:12

राहात सामाग्री खरिदका लागि दरभाउ पेस गर्ने सम्वन्धि सार्वजनिक सुचना!

७६/७७ 04/02/2020 - 16:04

शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नका लागि म्याद थप गरिएको बारे |

७६/७७ 04/01/2020 - 22:37 PDF icon date extention due to covid19.pdf

वोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सुचना सच्याइएको बारे |

७६/७७ 03/31/2020 - 15:01 PDF icon वोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सुचना सच्याइएको बारे.pdf

सडक निर्माणको लागि वोलपत्र आव्हानको सूचना |

७६/७७ 03/01/2020 - 16:14 PDF icon 2076-11-16.pdf

सडक निर्माणको लागि वोलपत्र आव्हानको सूचना |

७६/७७ 03/01/2020 - 16:11 PDF icon 2076-11-04.pdf

रीटेनिंग स्टक्चर निर्माणको लागी बोलपत्र आव्हानको सूचना |

७६/७७ 03/01/2020 - 16:09 PDF icon 2076-10-24.pdf

सामान सप्लाईको लागी कोटेशन माग गरिएको सूचना |

७६/७७ 02/24/2020 - 13:11

Pages