राजपत्रहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फलेवास नगरपालिकाकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ ७७/७८ 09/23/2020 - 17:18 PDF icon फलेवास नगरपालिकाकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७.pdf
फलेवास नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण स्थल छनोट कार्यविधि ७७/७८ 09/08/2020 - 17:14 PDF icon प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण स्थल छनोट कार्यविधि.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/08/2020 - 15:58 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७_revised_1.pdf
फलेवास नगर कार्यपालिकाको विपन्न घरधुरीको लागि शौचालय निर्माण सम्वन्धि कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 07/06/2020 - 21:43 PDF icon toilet_construction_guideline_2077.pdf
फलेवास नगर कार्यपालिकाको योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 06/20/2020 - 23:02 PDF icon planning_guideline_2077_revised.pdf
फलेवास नगरपालिकाको सातौं नगरसभा सन्चालन सम्वन्धि सूचना | ७६/७७ 06/19/2020 - 19:52 PDF icon nagarsabha_suchana_asar_8_2077.pdf
छैटौ नगरसभा सन्चालन सम्वन्धि सूचना | ७६/७७ 06/07/2020 - 13:24 PDF icon nagarsabha_suchana_2077_jeth_update.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड(COVID-19), २०७६ ७६/७७ 04/06/2020 - 18:29 PDF icon असङ्गठित श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई राहत मापदण्ड_01(COVID-19), २०७६.pdf
वजार अनुमान निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 06/11/2019 - 12:18 PDF icon नगर कार्यपालिका बाट गरिने वजार अनुमान निर्देशिका, २०७५.pdf
स्थानिय सेवा संचालन नियमावली २०७५ ७५/७६ 06/09/2019 - 10:46 PDF icon स्थानिय सेवा संचालन नियमावली २०७५.pdf

Pages