FAQs Complain Problems

राजपत्रहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गैर सरकारी संस्था सञ्चालन तथा समन्वय सम्वन्धी ऐन, २०७५ ७५/७६ 05/23/2019 - 14:21 PDF icon गैर सरकारी संस्था सञ्चालन तथा समन्वय सम्वन्धी ऐन_२०७५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 10:36 PDF icon फलेवास नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 10:57 PDF icon शिक्षा नियमावली_२०७५.pdf
फलेवास नगरपालिकाको कर ऐन, २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 11:08 PDF icon फलेवास नगरपालिकाको कर ऐन, २०७५.pdf
एकिकृत सम्पति कर नियमावली, २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 11:20 PDF icon एकिकृत सम्पति कर नियमावली, २०७५.pdf
राजपत्र प्रकाशन गर्ने सम्वन्धि कार्यविधि ७५/७६ 05/24/2019 - 11:40 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि.pdf
सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 11:50 PDF icon फलेवास नगरपालिकाको सहकारी ऐन_२०७५.pdf
टोल विकास संस्था गठन र सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 11:57 PDF icon टोल विकास संस्था गठन र सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून ७५/७६ 05/24/2019 - 12:05 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 12:16 PDF icon एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages