राजपत्रहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
श्रमिक कल्याण कोष कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/06/2020 - 13:07 PDF icon श्रमिक कल्याण कोष कार्यविधि, २०७७.pdf
श्रमिक कल्याण कोष ऐन, २०७७ ७७/७८ 11/06/2020 - 13:06 PDF icon श्रमिक कल्याण कोष ऐन, २०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 10/15/2020 - 08:37 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf
सडक संरक्षण कामदार परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/06/2020 - 16:37 PDF icon सडक संरक्षण कामदार परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
फलेवास नगरपालिकाकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ ७७/७८ 09/23/2020 - 17:18 PDF icon फलेवास नगरपालिकाकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७.pdf
फलेवास नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण स्थल छनोट कार्यविधि ७७/७८ 09/08/2020 - 17:14 PDF icon प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण स्थल छनोट कार्यविधि.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/08/2020 - 15:58 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७_revised_1.pdf
फलेवास नगर कार्यपालिकाको विपन्न घरधुरीको लागि शौचालय निर्माण सम्वन्धि कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 07/06/2020 - 21:43 PDF icon toilet_construction_guideline_2077.pdf
फलेवास नगर कार्यपालिकाको योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 06/20/2020 - 23:02 PDF icon planning_guideline_2077_revised.pdf
फलेवास नगरपालिकाको सातौं नगरसभा सन्चालन सम्वन्धि सूचना | ७६/७७ 06/19/2020 - 19:52 PDF icon nagarsabha_suchana_asar_8_2077.pdf

Pages