FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्रहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/08/2020 - 15:58 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७_revised_1.pdf
फलेवास नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण स्थल छनोट कार्यविधि ७७/७८ 09/08/2020 - 17:14 PDF icon प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण स्थल छनोट कार्यविधि.pdf
फलेवास नगरपालिकाकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ ७७/७८ 09/23/2020 - 17:18 PDF icon फलेवास नगरपालिकाकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७.pdf
सडक संरक्षण कामदार परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/06/2020 - 16:37 PDF icon सडक संरक्षण कामदार परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 10/15/2020 - 08:37 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf
श्रमिक कल्याण कोष ऐन, २०७७ ७७/७८ 11/06/2020 - 13:06 PDF icon श्रमिक कल्याण कोष ऐन, २०७७.pdf
श्रमिक कल्याण कोष कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/06/2020 - 13:07 PDF icon श्रमिक कल्याण कोष कार्यविधि_२०७७.pdf
फलेवास नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/01/2020 - 13:53 PDF icon फलेवास नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि_१, २०७७.pdf
स्वास्थ्य ऐन, २०७६ ७७/७८ 12/01/2020 - 14:31 PDF icon स्वास्थ्य ऐन, २०७६.pdf
भवन निर्माण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/23/2021 - 11:45 PDF icon भवन निर्माण सम्वन्धी कार्यविधि २०७७.pdf

Pages