FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्रहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 14:31 PDF icon स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 06/02/2019 - 14:11 PDF icon शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
स्थानिय सेवा संचालन नियमावली २०७५ ७५/७६ 06/09/2019 - 10:46 PDF icon स्थानिय सेवा संचालन नियमावली २०७५.pdf
वजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 06/11/2019 - 12:18 PDF icon नगर कार्यपालिका बाट गरिने वजार अनुमान निर्देशिका, २०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/06/2019 - 16:44 PDF icon स्थानीय_तहमा_करारमा_जनशक्ति_व्यवस्थापन_गर्ने_सम्बन्धी__कार्यविधि_२०७५.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड(COVID-19), २०७६ ७६/७७ 04/06/2020 - 18:29 PDF icon असङ्गठित श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई राहत मापदण्ड_01(COVID-19), २०७६.pdf
छैटौ नगरसभा सन्चालन सम्वन्धि सूचना | ७६/७७ 06/07/2020 - 13:24 PDF icon nagarsabha_suchana_2077_jeth_update.pdf
फलेवास नगरपालिकाको सातौं नगरसभा सन्चालन सम्वन्धि सूचना | ७६/७७ 06/19/2020 - 19:52 PDF icon nagarsabha_suchana_asar_8_2077.pdf
फलेवास नगर कार्यपालिकाको योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 06/20/2020 - 23:02 PDF icon planning_guideline_2077_revised.pdf
फलेवास नगर कार्यपालिकाको विपन्न घरधुरीको लागि शौचालय निर्माण सम्वन्धि कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 07/06/2020 - 21:43 PDF icon toilet_construction_guideline_2077.pdf

Pages