FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्थानीय सेवाको गठन संचालन र सेवा शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ अनुसार दरवन्दी कायम गर्ने सम्वन्धी सूचना

करारमा सहजकर्ता पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धि सूचना |

व्यवसायिक कागती खेती एवम पुराना बगैंचा सुदृढिकरणका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना