FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धि जानकारी (फलेवास नगरपालिकाको प्रोफाइल - English) | ७६/७७ 09/24/2019 - 16:57 PDF icon palika_profile_eng.pdf
आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धि जानकारी (फलेवास नगरपालिकाको प्रोफाइल - नेपालीमा) ७६/७७ 09/24/2019 - 16:58 PDF icon palika_profile_nep.pdf
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको लागि लिइने सिप परिक्षण र अन्तर्वार्ता सम्वन्धि सूचना | ७६/७७ 10/24/2019 - 11:52 PDF icon mis_operator_n_field_assistant.pdf
२०७२ सालको भुकम्पबाट घर क्षति भइ दोश्रो किस्ता नलिएका (प्रथम किस्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने) लाभग्राहीको सूची ७६/७७ 11/04/2019 - 08:13 PDF icon phalewas_earthquake_beneficieries.pdf
करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना | ७६/७७ 01/10/2020 - 15:04 PDF icon vacancy.pdf
फलेवास नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन (COVID-19 रोकथाम र नियन्त्रणका लागि) कोषमा २०७७ जेठ मसान्त सम्म रकम दाखिला गर्नेहरुको विवरण | ७६/७७ 06/20/2020 - 22:28 PDF icon प्रकोप_व्यवस्थापन_कोषमा_जम्मा_रकम_२०७७_जेठ.pdf
प्रकोप व्यवास्थापन कोषको आम्दानी र खर्चको विवरण (COVID-19 को खर्च) सार्वजनिक गरिएको बारे (२०७७-०६-०२)| ७७/७८ 09/21/2020 - 15:33 PDF icon covid_19_income_exp.pdf
कर्मचारी (मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्स) सेवा करारमा लिने सम्वन्धि सूचना | ७७/७८ 09/22/2020 - 16:22 PDF icon vacancy_notice.pdf
फ.न.पा स्थित नदिनालावाट ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा र वालुवा उत्खननका लागि संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन । ७७/७८ 01/05/2021 - 16:05 PDF icon IEE_Report_2077.pdf
खाद्य सुरक्षाका लागि वाँझाे जमिनमा खाद्यान्न उत्पादनका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रममा अनुदान प्राप्त गर्ने कृषकको नामावली । ७७/७८ 02/10/2021 - 15:00 PDF icon बाझो_जमिन_उपयोग_गर्ने_कृषक_01.pdf

Pages