FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. ०७९/८० को लागि सुचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकताक्रम सुची ७९/८० 08/22/2022 - 22:34 PDF icon unemployed_list_079-80.pdf
फलेवास नगरपालिकाको यातायात सञ्जालको तयारी (डिजिटाइजेसन) ७९/८० 08/29/2022 - 16:41 PDF icon transport_nw_digitization.pdf
फलेवास नगरपालिकाको आ.व. ०७८/७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को अन्तिम नतिजा ७९/८० 02/01/2023 - 12:23 PDF icon lisa_078-79.pdf
आ. व. ०८०/८१ को लागि सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको एकमुष्ट प्राथमिकताक्रम सुची ८०/८१ 09/26/2023 - 12:12 PDF icon unemployment_list_080-81.pdf
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को आ.व. ०७९/८० को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा | ८०/८१ 01/16/2024 - 15:16
तहवृद्धि सम्वन्धी सूचना । ८०/८१ 01/16/2024 - 15:55

Pages