नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्राविधिक सहायक (करार) पदको लागी दरखास्त आवेदनको फारम र पाठ्यक्रम | ७७/७८ 08/03/2020 - 08:49 PDF icon application_form_new.pdf, PDF icon study_curriculam.pdf
फलेवास नगरपालिकाको करार दरखास्त नमुना फाराम ७६/७७ 01/14/2020 - 11:01 PDF icon form_karar_employee.pdf
स्थायी नियुक्ति पत्रको ढाँचा (स्थाई नियुक्ति लिने कर्मचारीहरुको लागि) | ७६/७७ 11/19/2019 - 12:48 PDF icon per_emp_appointment.pdf
नगरपालिकाका कर्मचारीको दैनिक कार्ययोजना र उपलव्धि फाराम (कर्मचारीहरुको लागी मात्र) ७६/७७ 11/06/2019 - 16:07 PDF icon action_plan_pha_na_pa.pdf
आयोजनाको सूचनापाटी को नमुना ७६/७७ 11/04/2019 - 12:28 PDF icon hoarding_board_namuna.pdf
योजनाको खर्च सार्वजनिकको नमुना फारम (योजना उपभोक्ता समितिको लागि) | ७६/७७ 11/04/2019 - 12:25 PDF icon project_budget_publish_form.pdf
भ्रमण आदेश र भ्रमण भत्ताको बिल (कर्मचारीहरुको लागि मात्र) ७६/७७ 10/23/2019 - 11:38 PDF icon bhraman_adesh_n_bhraman_bhattako_bill_demo.pdf
बसाइँ सराईको लगत हस्तान्तरण फाराम ७६/७७ 10/23/2019 - 11:31 PDF icon Migration hastantaran Application Form.pdf
वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा मृत्यु भएका कामदारका नजिकको हकदारले आर्थिक सहायताका लागि दिने निवेदनको ढाचा | ७६/७७ 10/17/2019 - 13:38 PDF icon MOFAGA_2019-10-16_0007.pdf
परिवारको दैनिक भत्ता सम्वन्धी अभिलेख फाराम (कर्मचारीहरुको लागि मात्र ) ७५/७६ 12/13/2018 - 12:05 PDF icon म_ले_प_फा_नं _१८९.pdf

Pages