FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्रको निवेदन फारम ७४/७५ 06/26/2018 - 16:50 PDF icon senior citizen id application form.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाँर्इ सरार्इँ तथा सम्बन्धविच्छेद ) का सूचना फारमहरू ७४/७५ 07/01/2018 - 15:02 PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf, PDF icon विवाह दर्ता फारम.pdf, PDF icon सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम.pdf, PDF icon बसाईसराई दर्ता फारम.pdf, PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf
सम्पत्ति विवरण फाराम (सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको लागी) ७५/७६ 09/03/2018 - 13:54 PDF icon Modified_Sampati_Form.pdf
शिक्षकको तलवी माग फाराम ७५/७६ 09/14/2018 - 12:14 PDF icon teachers_talabi_mag_faram.pdf
परिवारको दैनिक भत्ता सम्वन्धी अभिलेख फाराम (कर्मचारीहरुको लागि मात्र ) ७५/७६ 12/13/2018 - 12:05 PDF icon म_ले_प_फा_नं _१८९.pdf
वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा मृत्यु भएका कामदारका नजिकको हकदारले आर्थिक सहायताका लागि दिने निवेदनको ढाचा | ७६/७७ 10/17/2019 - 13:38 PDF icon MOFAGA_2019-10-16_0007.pdf
बसाइँ सराईको लगत हस्तान्तरण फाराम ७६/७७ 10/23/2019 - 11:31 PDF icon Migration hastantaran Application Form.pdf
भ्रमण आदेश र भ्रमण भत्ताको बिल (कर्मचारीहरुको लागि मात्र) ७६/७७ 10/23/2019 - 11:38 PDF icon bhraman_adesh_n_bhraman_bhattako_bill_demo.pdf
योजनाको खर्च सार्वजनिकको नमुना फारम (योजना उपभोक्ता समितिको लागि) | ७६/७७ 11/04/2019 - 12:25 PDF icon project_budget_publish_form.pdf
आयोजनाको सूचनापाटी को नमुना ७६/७७ 11/04/2019 - 12:28 PDF icon hoarding_board_namuna.pdf

Pages