FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणहरु । ७७/७८ 04/17/2021 - 13:44
फलेवास नगरपालिकाको नगर पार्श्वचित्र (Phalewas Municipality Profile) । ७८/७९ 04/17/2021 - 13:54 PDF icon phalewas_municipality_profile.pdf
फलेवास नगरपालिकाको कर्मचारिको जिम्मेवारी तथा कार्यविवरण ७८/७९ 07/16/2021 - 18:37 PDF icon karmachary_kaaryavivran.pdf
आ.व. ०७८/७९ का लागि प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सुचिकृत वेरोजगार व्यक्तिहरुको सुची | ७८/७९ 08/06/2021 - 13:11 PDF icon emis list 078-79.pdf
कोविड-१९ को महामारीवाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण | ७८/७९ 02/22/2022 - 17:25 PDF icon covid pravabit lavgrahi.pdf
फलेवास नगरपालिकाको स्वेत पत्र - २०७८ ७८/७९ 04/08/2022 - 11:29 PDF icon phalewas_mun_white_pater.pdf
फलेवास नगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक, सरकारी, पर्ति तथा ऐलानी जग्गाको विवरण ७८/७९ 04/11/2022 - 15:13 PDF icon जग्गाको विवरण_सार्वजनिक_ऐलानी_सरकारी_फलेवास _नपा.pdf
फलेवास नगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गाको विवरण | ७८/७९ 06/16/2022 - 16:10 PDF icon जग्गाको विवरण_सार्वजनिक_ऐलानी_सरकारी.pdf
आ. व. ०७९/८० को लागि गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत फलेवास नगरपालिकाको लागि स्वीकृत भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु | ७८/७९ 07/08/2022 - 16:25 PDF icon phalewas_yojana_gandaki_fy_079-80.pdf
फलेवास नगरपालिकाको आ व ०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम | ७८/७९ 07/14/2022 - 16:53 PDF icon budget speech 079-80.pdf

Pages