क्याटलग सपिंग विधिवाट एम्बुलेन्स खरिदका लागि सुचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना |