क्याटलग सपिंग विधिवाट मोटरसाइकल र स्कुटर खरिदका लागी सुचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

२०७७ पौष २४ गते बसेको नगर कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु ।

Pages