FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

फलेवास नगरपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि

७९/८० 09/10/2022 - 17:25 PDF icon Adobe Scan 10 Sept 2022.pdf

स्फियर निर्देशिका

७९/८० 09/09/2022 - 10:48 PDF icon Sphere-Handbook-2018-NEPALI (1).pdf

स्फियर निर्देशिका

७९/८० 09/09/2022 - 10:48 PDF icon Sphere-Handbook-2018-NEPALI (1).pdf

स्फियर निर्देशिका

७९/८० 09/09/2022 - 10:48 PDF icon Sphere-Handbook-2018-NEPALI (1).pdf

कार्यपालिकाको बैठकसम्बन्धमा

७९/८० 09/08/2022 - 12:28

कार्यपालिकाको बैठकसम्बन्धमा

७९/८० 09/08/2022 - 12:28

पशु चिकित्सक तथा कृषि स्नातक अधिकृत पदको परीक्षा कार्यक्रम

७९/८० 09/07/2022 - 13:48 PDF icon पशु चिकित्सक समेतको परीक्षा कार्यक्रम.pdf

पशु चिकित्सक तथा कृषि स्नातक अधिकृत पदको परीक्षा कार्यक्रम

७९/८० 09/07/2022 - 13:48 PDF icon पशु चिकित्सक समेतको परीक्षा कार्यक्रम.pdf

फलेवास नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

७९/८० 09/07/2022 - 13:42 PDF icon karyebidhi.pdf, PDF icon स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०७९.pdf

फलेवास नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

७९/८० 09/07/2022 - 13:42 PDF icon karyebidhi.pdf, PDF icon स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages