FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

फलेवास नगर कार्यपालिकाको मिति २०७९ माघ १० गतेको निर्णय

७९/८० 01/26/2023 - 15:53 PDF icon kaaryapalian_nirnaya_079-10-10.pdf

फलेवास नगर कार्यपालिकाको मिति २०७९ माघ ६ गतेको निर्णय

७९/८० 01/26/2023 - 15:52 PDF icon kaaryapalia_nirnaya_079-10-06.pdf

फलेवास नगर कार्यपालिकाको मिति २०७९ मंशिर ५ गतेको निर्णय

७९/८० 01/26/2023 - 15:50 PDF icon kaaryapalika_nirnaya_079-08-05.pdf

माघ १० गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७९/८० 01/26/2023 - 12:36 PDF icon माघ १०.pdf

माघ १० गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७९/८० 01/26/2023 - 12:36 PDF icon माघ १०.pdf

माघ १० गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७९/८० 01/26/2023 - 12:36 PDF icon माघ १०.pdf

मंसीर २९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७९/८० 01/26/2023 - 12:34 PDF icon मंसिर २९.pdf

मंसीर २९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७९/८० 01/26/2023 - 12:34 PDF icon मंसिर २९.pdf

मंसीर २९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७९/८० 01/26/2023 - 12:34 PDF icon मंसिर २९.pdf

मंसीर ५ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७९/८० 01/26/2023 - 12:33 PDF icon मंसिर ५.pdf

Pages