FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९।०६।१४ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७९/८० 09/30/2022 - 20:14 PDF icon img-220930200229-001.pdf

२०७९।०६।१४ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७९/८० 09/30/2022 - 20:14 PDF icon img-220930200229-001.pdf

क्याटलग विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद गर्नेसम्बन्धी जरूरी सूचना

७९/८० 09/29/2022 - 17:28 PDF icon catalogue_ambulance.pdf

२०७९।०६।०४ गते जिल्ला समन्वय समिति पर्वतमा प्रस्तुत नगरपालिकाको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

७९/८० 09/20/2022 - 20:41 PDF icon फलेवास नगरपालिकाको वार्षिक प्रगति समीक्षा.pdf

२०७९।०६।०४ गते जिल्ला समन्वय समिति पर्वतमा प्रस्तुत नगरपालिकाको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

७९/८० 09/20/2022 - 20:41 PDF icon फलेवास नगरपालिकाको वार्षिक प्रगति समीक्षा.pdf

२०७९।०५।२५ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७९/८० 09/11/2022 - 15:49 PDF icon भदौ २५ को कार्यपालिका निर्णय.pdf

२०७९।०५।२५ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७९/८० 09/11/2022 - 15:49 PDF icon भदौ २५ को कार्यपालिका निर्णय.pdf

२०७९।०५।२५ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७९/८० 09/11/2022 - 15:49 PDF icon भदौ २५ को कार्यपालिका निर्णय.pdf

फलेवास नगरपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि

७९/८० 09/10/2022 - 17:25 PDF icon Adobe Scan 10 Sept 2022.pdf

फलेवास नगरपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि

७९/८० 09/10/2022 - 17:25 PDF icon Adobe Scan 10 Sept 2022.pdf

Pages