FAQs Complain Problems

वडा नं. १ - कर्किनेटा

Phalewas Municipality Ward No.1 Chairperson Mr. Baburam Sharma

नाम : बाबुराम शर्मा

पद : वडा अध्यक्ष

फोन नं. : ९८५७६३०३३२

Population: 
२७०२
Ward Contact Number: 
९८५७६२२०३७