क्याटलग सपिङ विधिवाट सवारी साधन खरिदका लागि सुचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना |