क्याटलग सपिङ्ग विधिवाट सवारी साधन खरिदका लागि सूचिकृत हुन आव्हान गरिएकाे सूचना ।