FAQs Complain Problems

ऋषिराम आचार्य

फोन: 
९८५७६९०६६६

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यक्तिगत विवरण

पूरा नामथरः ऋषिराम आचार्य

सेवाः नेपाल प्रशासन

समूहः सामान्य प्रशासन

श्रेणीः राजपत्रांकित द्वितीय

पदः उपसचिव/ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्थायी घर ठेगानाः पुतलीबजार न.पा-१४, स्याङजा

शैक्षिक योग्यताः स्नातकोत्तर उत्तीर्ण

मूल विषयः कानून र राजनीतिशास्त्र

कार्यानुभवः  गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरु, रामपुर नगरपालिका (पाल्पा), जि.स.स. स्याङ्गजा। 

निजामती सेवा प्रवेश मितिः २०४६/११/२५ देखि

Section: 
प्रशासन