७५/७६

क्लिन फलेवास ग्रीन फलेवास अभियानमा सहभागी भइदिनुहुन अनुरोध

सम्पूर्ण फलेवास नगरवासीहरुमा फलेवास नगरपालिकाले अगाडी बढाएको क्लिन फलेवास ग्रीन फलेवास अभियानमा सहभागी भइदिनुहुन अनुरोध छ

क्लिन फलेवास ग्रिन फलेवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुहुन (फ.न.पा. स्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरु) ।

Pages