फलेवास नगरपालिकाको पाचौँ नगरसभा सम्पन्न फलेवास नगरपालिकाको पाचौँ नगरसभा सम्पन्न भइ आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को निति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक २०७६ र विनियोजन विधेयक २०७६ सर्वसम्मत मत द्धारा पारित । फलेवास नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कार्यालय यही मिति २०७५ माघ ४ गते देखि सार्वनजिक भवनवाट संचालन । फलेवास नगर कार्यपालिकाले अघि सारेको कालीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना निर्माण गरि फलेवास नगरबासीको मात्र नभएर समग्र मुलुककै समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हाम्रो निति मा संघीय सरकारबाट पहल कदमीको शुरूवात भएको छ । फलेवास नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने घर नक्सा पास तथा पुराना घरहरुको नक्सा नियमित गर्न सबै नगरवासीहरुमा अनुरोध छ ।

राजपत्रहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वजार अनुमान निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 06/11/2019 - 12:18 PDF icon नगर कार्यपालिका बाट गरिने वजार अनुमान निर्देशिका, २०७५.pdf
स्थानिय सेवा संचालन नियमावली २०७५ ७५/७६ 06/09/2019 - 10:46 PDF icon स्थानिय सेवा संचालन नियमावली २०७५.pdf
शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 06/02/2019 - 14:11 PDF icon शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 14:31 PDF icon स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
विपद् कार्यविधि फनपा २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:53 PDF icon विपद् कार्यविधि फनपा २०७५.pdf
फलेवास नगरपालिकाको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:44 PDF icon फलेवास नगरपालिकाको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४.pdf
फलेवास नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:33 PDF icon फलेवास नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली , २०७४.pdf
फनपाकेा कृषि व्यवसाय प्रवधन एेन फलेवास २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:19 PDF icon फनपाकेा कृषि व्यवसाय प्रवधन एेन फलेवास २०७४.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:17 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf
पदािधकारीहरुको आचार संहीता २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 12:58 PDF icon पदािधकारीहरुको आचार संहीता २०७४.pdf

Pages