राजपत्रहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड(COVID-19), २०७६ ७६/७७ 04/06/2020 - 18:29 PDF icon असङ्गठित श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई राहत मापदण्ड_01(COVID-19), २०७६.pdf
वजार अनुमान निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 06/11/2019 - 12:18 PDF icon नगर कार्यपालिका बाट गरिने वजार अनुमान निर्देशिका, २०७५.pdf
स्थानिय सेवा संचालन नियमावली २०७५ ७५/७६ 06/09/2019 - 10:46 PDF icon स्थानिय सेवा संचालन नियमावली २०७५.pdf
शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 06/02/2019 - 14:11 PDF icon शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 14:31 PDF icon स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
विपद् कार्यविधि फनपा २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:53 PDF icon विपद् कार्यविधि फनपा २०७५.pdf
फलेवास नगरपालिकाको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:44 PDF icon फलेवास नगरपालिकाको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४.pdf
फलेवास नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:33 PDF icon फलेवास नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली , २०७४.pdf
फनपाकेा कृषि व्यवसाय प्रवधन एेन फलेवास २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:19 PDF icon फनपाकेा कृषि व्यवसाय प्रवधन एेन फलेवास २०७४.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:17 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf

Pages