राजपत्रहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पदािधकारीहरुको आचार संहीता २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 12:58 PDF icon पदािधकारीहरुको आचार संहीता २०७४.pdf
न्यायिक समिति बिधेयक २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 12:54 PDF icon न्यायिक समिति बिधेयक २०७५.pdf
नगरपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 12:43 PDF icon नगरपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि संवन्धी विधेयक, २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 12:33 PDF icon नगर सभा सन्चालन कार्यबिधी फलेबास.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि– २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 12:22 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि– २०७५.pdf
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 12:16 PDF icon एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून ७५/७६ 05/24/2019 - 12:05 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
टोल विकास संस्था गठन र सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 11:57 PDF icon टोल विकास संस्था गठन र सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
सहकारी विधेयक, २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 11:50 PDF icon फलेवास नगरपालिकाको सहकारी विधेयक, २०७५.pdf
राजपत्र प्रकाशन गर्ने सम्वन्धि कार्यविधि ७५/७६ 05/24/2019 - 11:40 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि.pdf

Pages