सूचना तथा समाचार

आ.व. ०७४/७५ मा गरिएका कामहरुको बिषयमा वडा स्तरीय छलफल तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम वडा नं. ४ मुडिकुवामा हुंदै।

फ.न.पा. ले आ.व. ०७४/७५ मा गरेका कामहरुको विषयमा पहिलो वडा स्तरीय छलफल तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम वडा नं. ४ मुडिकुवामा हुंदै।

वडास्तरीय छलफल तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम बारेको सूचना

दस्तावेज: 

नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर स्तरीय सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको बैठक

मिति २०७५/०४/२२ मा नगर प्रमुख श्री पदमपाणी शर्मा को अध्यक्षतामा नगर स्तरीय सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको बैठक बसी निम्न निर्णयहरु भएका छन ।

१.   दर्शन सिंह घले को अध्यक्षतामा नगर स्तरीय सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति गठन

Pages