फलेवास नगरपालिकाको वडा नं. ५ स्थित पानीटंकी-अर्माना सडक खण्डमा कालोपत्रे हुँदै ।

IEMIS र Out of School Children को तथ्यांक Upload गर्ने सम्वन्धमा (फ.न.पा. स्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरु)।

दस्तावेज: 

सडक संरक्षण सेवा शुल्क दस्तुर संकलनको लागि दोश्रो पटक दरभाउपत्र आह्वान सम्वन्धमा ।

Pages