क्लिन फलेवास ग्रीन फलेवास अभियानमा सहभागी भइदिनुहुन अनुरोध

सम्पूर्ण फलेवास नगरवासीहरुमा फलेवास नगरपालिकाले अगाडी बढाएको क्लिन फलेवास ग्रीन फलेवास अभियानमा सहभागी भइदिनुहुन अनुरोध छ

आर्थिक वर्ष: