फलेवास नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कार्यालय यही मिति २०७५ माघ ४ गते देखि सार्वनजिक भवनवाट संचालन । फलेवास नगरपालिका अन्तर्गत मुडिकुवा देखी झकलक हुदै लमाएखोला सडकको कालोपत्रे सम्पन्न । फलेवास नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने घर नक्सा पास तथा पुराना घरहरुको नक्सा नियमित गर्न सबै नगरवासीहरुमा अनुरोध छ ।

उत्कृष्ट करदाताहरुलाई सम्मान कार्यक्रम ।

आ.व.०७४।७५ मा नियमित एवं स्वतस्फुर्त रुपमा नियमानुसारको कर वुझाउनुभएका नगरको उत्कृष्ट करदाताहरुलाई सम्मान गरिएको छ ।

१) गौकुमारी श्रेष्ठ (फ.न.पा १, कार्कीनेटा)
२) सूर्यलाल श्रेष्ठ (फ.न.पा १, कार्कीनेटा)
३) वावुराम शर्माृ (फ.न.पा १, कार्कीनेटा)
४) देवका सुवेदी (फ.न.पा ५, खानीगाउँ)
५) ढाकाराम सुवेदी (फ.न.पा ५, खानीगाउँ)
६) नरवहादुर क्षेत्री (फ.न.पा ५, खानीगाउँ)

आर्थिक वर्ष: