उत्कृष्ट करदाताहरुलाई सम्मान कार्यक्रम ।

आ.व.०७४।७५ मा नियमित एवं स्वतस्फुर्त रुपमा नियमानुसारको कर वुझाउनुभएका नगरको उत्कृष्ट करदाताहरुलाई सम्मान गरिएको छ ।

१) गौकुमारी श्रेष्ठ (फ.न.पा १, कार्कीनेटा)
२) सूर्यलाल श्रेष्ठ (फ.न.पा १, कार्कीनेटा)
३) वावुराम शर्माृ (फ.न.पा १, कार्कीनेटा)
४) देवका सुवेदी (फ.न.पा ५, खानीगाउँ)
५) ढाकाराम सुवेदी (फ.न.पा ५, खानीगाउँ)
६) नरवहादुर क्षेत्री (फ.न.पा ५, खानीगाउँ)

आर्थिक वर्ष: