७४/७५

फलेवास नगर कार्यपालिकाको अत्यन्त जरुरि सूचना !

मिति २०७५ साल असार १३ गतेका दिन नगर प्रमुख श्री पदमपाणी शर्माको अध्यक्षतामा फ.न.पा.

आ. व. २०७५/०७६ को वजेट तथा कार्यक्रमहरु

दस्तावेज: 

ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्रको निवेदन फारम

ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र लिनको लागि आफ्नो नगरिकताको प्रतिलिपि  एक प्रति र पासपोर्ट साइज  को फोटो दुई प्रति अनिवार्य रुपमा नगरपालिकाको  कार्यालयमा पेश गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ ।

दस्तावेज: 

Pages