ढुंगा गिटी वालुवाको निकासी कर संकलनको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

वडास्तरीय छलफल तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम बारेको सूचना

दस्तावेज: 

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजि आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका दोश्रो किस्ता पाउने लाभग्राहिहरुको विवरण

Pages