फलेवास नगरपालिका अन्तर्गतका ११ वटै वडा कार्यालयहरुलाई सूचना ।

दस्तावेज: 

फलेवास नगरपालिका स्तरिय अंग्रेजी विषय समितिको २०७५ पौष २९ को पहिलो वैठकका निर्णयहरु

फलेवास नगरपालिका स्तरिय अंग्रेजी विषय समितिको २०७५ पौष २९ को पहिलो वैठकका निर्णयहरु सम्पुर्ण विद्यालयहरुको जानकारीको लागि Post गरिएको छ ।

सम्वन्धित सवैमा गण्डकी वाेर्डिङ्ग स्कुलकाे सुचना ।

दस्तावेज: 

Pages